Bijzonder vondsten

15 mei tijd voor een tussenstand. De afgelopen maanden zijn onze vrijwillige nazorgers druk bezig geweest met de bescherming van de nesten van weidevogels. Mede dankzij de inzet van onze weidevogeldrone hebben wij al veel nesten gevonden en gemarkeerd. Ondanks de late start voor een deel van de weidevogels lijkt het op aantallen een prima seizoen te worden. Opmerkelijk is dat wij al 12 paartjes grutto hebben gevonden. Dit hadden wij niet allemaal kunnen vinden zonder de drone. 

Vogelwacht VW. Harlingen/Kimswerd              
Rapportage hoofdsoorten 2024              
Totalen hoofdsoorten              
               
    Totalen Nest status
Soort   Nesten Broedparen Totaal Uitgekomen Verliezen Onbekend
Kievit   81 0 81 10 13 58
Grutto   12 0 12 0 0 12
Scholekster 64 0 64 0 1 63
Tureluur   1 0 1 0 0 1

Bijzondere vondsten zijn er dit seizoen ook al een aantal gedaan. Denk aan de kleine plevier op een van de percelen bouwland. Een bruine kiekendief in het productiegras. Meestal vinden wij de bruine kiekendief in de rietkragen of later in het seizoen in de tarwe. Verder is er een nest met 1 heel klein ei gevonden van de scholekster, vermoeden is dat dit een jaarling is (een jonge vogel) en was dit zijn eerste eitje ooit. 

Foto’s: Sjoerd Atze de Jong