Vogelwacht Harlingen/Kimswerd

Vogelwacht Harlingen-Kimswerd is er trots op om in 2024 haar 60-jarig bestaan te vieren. 

De voornaamste taak van onze voelwacht is de weidevogelnazorg in het gebied langs de Waddenzeekust dat zich uitstrekt van Wijnaldum via Harlingen en Kimswerd tot Zürich aan toe. Daarnaast houdt de wacht zich bezig met het beheer van nestkasten en wintervoeding van vogels als dat nodig is. De resultaten van dit belangrijke werk vindt u vooral onder het kopje Nieuwsbrief van deze website. Het werk van onze nog steeds heel actieve vogelwacht dichter bij de mensen te brengen, dat vinden we belangrijk. 

Wij wensen u veel leesplezier. En als u natuurverhalen heeft of foto’s heeft dan zouden wij het mooi vinden om die op deze website te delen.

Laatste nieuws

woensdag 15 mei 2024

Bijzonder vondsten

15 mei tijd voor een tussenstand. De afgelopen maanden zijn onze vrijwillige nazorgers druk bezig geweest met de bescherming van de nesten van weidevogels. Mede dankzij de inzet van onze weidevogeldrone hebben wij al veel nesten gevonden en gemarkeerd. Ondanks … Lees verder »

donderdag 11 april 2024

Eerste Kievitsei van Harlingen

Twee weken na de vondst van het eerste kievitsei in Fryslân kwam de melding binnen voor het eerste ei van de gemeente Harlingen. Frans Bauke de Vries had maandag dit spantsje al op het oog. Hijke en sijke (man en … Lees verder »

dinsdag 27 februari 2024

Jaarvergadering

Nu de eerst kieviten al weer hun plekje opzoeken is het weer tijd voor onze jaarlijks jaarvergadering. Tijdens de vergadering kijken we ook vooruit op onze nazorg. Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering 2024 van de Vogelwacht Harlingen-Kimswerd. … Lees verder »