Vogelwacht Harlingen/Kimswerd

Vogelwacht Harlingen-Kimswerd is er trots op om in 2024 haar 60-jarig bestaan te vieren. 

De voornaamste taak van onze voelwacht is de weidevogelnazorg in het gebied langs de Waddenzeekust dat zich uitstrekt van Wijnaldum via Harlingen en Kimswerd tot Zürich aan toe. Daarnaast houdt de wacht zich bezig met het beheer van nestkasten en wintervoeding van vogels als dat nodig is. De resultaten van dit belangrijke werk vindt u vooral onder het kopje Nieuwsbrief van deze website. Het werk van onze nog steeds heel actieve vogelwacht dichter bij de mensen te brengen, dat vinden we belangrijk. 

Wij wensen u veel leesplezier. En als u natuurverhalen heeft of foto’s heeft dan zouden wij het mooi vinden om die op deze website te delen.

Laatste nieuws

woensdag 16 november 2022

Laatste ontwikkelingen

Het bestuur van de vogelwacht heeft besloten om zelf een weidevogeldrone aan te schaffen om met name meer grutto-nesten sneller en beter te kunnen lokaliseren.  Dit vraagt een behoorlijke investering en het bestuur is bezig om partijen te vinden om … Lees verder »

woensdag 2 november 2022

Nazorgen kun je leren

Wil jij nu ook meer leren over weidevogel bescherming? Er is binnenkort een Basiscursus weidevogelbeschermer (nazorger) in Minnertsga.Weidevogels en Friezen horen bij elkaar. Het overgrote deel van de Europese grutto’s en kieviten broedt in Nederland, en het grootste deel daarvan … Lees verder »

vrijdag 5 augustus 2022

Kiekendief

De Bruine Kiekendief voorheen een bijzonder waarneming, dit is in onze vogelwacht al lang niet meer het geval. Naar jarenlang broedsuccessen is het aantal toegenomen tot 7 broedpaartjes. Zowel Frans Bauke de Vries als Sjoerd Atze de Jong hebben het … Lees verder »