Nazorg

fotoHet nazorgbied van de vogelwacht Harlingen-Kimswerd is opgedeeld in 7 regio’s. Midlum Wijnaldum, Ludinga-Noord, Ludinga Zuid, Kimswerd-Noord, Kimswerd-Zuid, Strand en Blokken Pingjum.

De nazorg wordt door onze nazorgcoördinator Sjoerd Atze de Jong gecoördineerd en de nazorgers worden over de gebieden die totaal 1336 hectare beslaan verdeeld. Er is per regio 1 vaste regiocoördinator, die de contacten met de agrariërs onderhoudt.

In het vroege voorjaar komen alle nazorgers, de agrariërs en de vertegenwoordigers van de actieve loonbedrijven bijeen. Op deze bijeenkomst worden de taken verdeeld en uitleg gegeven over de nazorg. Door de jaren heen hebben we hiermee goede onderlinge contacten tussen alle betrokken opgebouwd. En het blijkt dat dit essentieel is voor het bereiken van zo goed mogelijke nazorg resultaten.

In voor komend geval kunnen de nazorgers, de agrariërs of de loonwerkers een beroep doen op onze vliegende brigade. Welke eveneens wordt gecoördineerd door onze nazorgcoördinator Sjoerd Atze de Jong.

Aan het eind van het nazorgseizoen worden alle resultaten verzameld en is er nog een afsluitende nazorgbijeenkomst. Hier worden de ervaringen van het afgelopen seizoen doorgesproken en geëvalueerd. Met als uiteindelijk doel om dit prachtige werk voor het komende jaar nog beter onder controle de krijgen.

Dit is en blijft een uitdagende klus, mede omdat onze nazorgers jaarlijks in het veld ervaren dat de populatie van de weidevogels erg onder druk staat.

Zelf ervaren wat nazorg inhoudt, neem dan contact op met onze nazorgcoördinator of één van de nazorgers.

In het belang van de weidevogels.