Jeugdwerk

De bestuursleden Rob Visser en Harry Boon zijn begonnen met een workshop op de Prins Johan Friso basisschool in Harlingen. Elke vrijdagmorgen van half 9 tot half 10 geven ze natuuronderricht aan steeds verschillende groepjes leerlingen.  Mooi en dankbaar werk. 

 

Onze vogelwacht denkt dat de modernisering van de nazorg door de aanschaf van een weidevogeldrone drone interessant is voor de jeugd. Dit soort nieuwe techniek is immers wat jeugd aantrekt. We denken dat dit past bij meer natuureducatie voor de jeugd en het aantrekken van nieuwe jeugdleden. 

Wil jij ook lid worden van de Vogelwacht Harlingen-Kimswerd geef je dan op bij

de secretaris, Rob Visser telefoon 0517417128

of mail naar  info@vogelwachtharlingenkimswerd.nl