Geschiedenis

De Vogelwacht Harlingen-Kimswerd heeft een rijke geschiedenis. Hiernaast ziet u de verschillende aspecten waar we aandacht aan willen besteden.

Zoals de samenstelling van de besturen door de jaren heen. Ook It Hegewiersterfjild ook wel De Hogewier genoemd is een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis.

We hebben getracht de geschiedenis van onze wacht vanaf het prille begin te beschrijven met de nodige aandacht voor de taken en werkzaamheden.