Bijzonder vondsten

Vrijdag 6 mei waren Harry Boon en Sjoerd Atze de Jong samen met twee vogelwachters uit Franeker al vroeg uit de veren om grutto nesten op te sporen met behulp van de weidevogeldrone. Dit was al om 6 uur in de ochtend, dit is nodig zodat de warmte camera goed het verschil kan zien tussen de omgeving en de nesten van vogels. Tijdens deze zoektocht kwamen wij wat bijzonders tegen namelijk een zwarte kraainest. Dit is bijzonder omdat de zwarte kraai normaal broed in bomen, deze had echter een nest gebouwd op de grond in het grasland.