Contact

Vogelwacht Harlingen-Kimswerd

Postadres secretaris
Folkert Poststraat 25
8872 NZ Midlum

E-mail: vogelwachtharlingenkimswerd@gmail.com

Bankrelatie: NL40 INGB 0672 2720 59 t.a.v. W. de Jong INZ vogelwacht Harlingen-Kimswerd.

Bestuur

Voorzitter Harry Boon 06 – 12748706
Secretaris Rob Visser 0517 – 417 128
Penningmeester Wybe de Jong 0517 – 641 681
Nazorgcoördinator Sjoerd Atze de Jong 06 – 38891886
Lid Klaas van Straten 0517 – 611 964
Lid Gert Jan van Wijk 0517 – 579 721

Lid worden

Wil je graag lid worden? Klik op onderstaande link om het aanmeldformulier voor Vogelwacht Harlingen Kimswerd te downloaden.

PDF aanmeldformulier Vogelwacht Harlingen Kimswerd

Let op!! Onderstaand contactformulier werkt momenteel niet. Contact is mogelijk via het volgende mailadres: vogelwachtharlingenkimswerd@gmail.com

.

.

.

.

.

Neem contact met ons op