Eerste Kievitsei Gemeente Harlingen 2022

Beste Lezers,

Afgelopen 19 maart werd het eerste kievitsei in de gemeente Harlingen gevonden door ons vogelwachtlid Frans Bauke de Vries. Het is mooi dat een lid van onze eigen vogelwacht(ondanks de felle concurrentie) het eerste kievitsei van 2022 heeft gevonden. Vanaf die datum is het “frije field” van de gemeente en tevens de provincie Fryslan gesloten. Dat wil zeggen dat het veld gesloten is voor iedereen behalve leden van de plaatselijke vogelwacht. En daarmee is de tijd voor de nazorg begonnen. Waarin de leden van de vogelwacht toezicht houden en de nesten en eieren beschermen. Dit word gedaan in afstemming met de boeren.  

Frans Bauke de Vries