Laatste ontwikkelingen

Het bestuur van de vogelwacht heeft besloten om zelf een weidevogeldrone aan te schaffen om met name meer grutto-nesten sneller en beter te kunnen lokaliseren. 

Dit vraagt een behoorlijke investering en het bestuur is bezig om partijen te vinden om ons financieel te steunen. 

De bestuursleden Rob Visser en Harry Boon zijn begonnen met een workshop op de Prins Johan Friso basisschool in Harlingen. Elke vrijdagmorgen van half 9 tot half 10 geven ze natuuronderricht aan steeds verschillende groepjes leerlingen.  Mooi en dankbaar werk.