Nestkasten 2023

Een jaar na het succesvol ophangen van 22 nestkasten in Kimswerd en Pingjum, blikt we tevreden terug met Sjoerd Atze de Jong. Bij de recente monitoring is gebleken dat, het aantal bezette nestkasten gelijk gebleven is. Dit jaar is het aantal nestkasten uitbreiding naar 60! Dus verwachtingen zijn dat in het najaar een flinke stijging is in het aantal. 

Buurtbewoners zijn heel nieuwsgierig. Het is een mooie manier om onze werkzaamheden te laten zien aan dorpsbewoners van Kimswerd en Pingjum.  

Hoewel het aantal nestkasten is uitgebreid naar 60, worden de resultaten nog steeds geteld op basis van de oorspronkelijke 22. Om het steeds meer succes te bieden zal dit project in de toekomst worden uitgebreid. Verder zal gekeken worden hoe wij de jeugd kunnen betrekken en gemeenschap verder kunnen betrekken.

Wil jij nu ook helpen met het tellen van de nestkasten dat kan neem dan even contact op met nazorgcoördinator Sjoerd Atze de Jong.

 
  2022 2023
Koolmees 11 8
Pimpelmees 6 5
Ringmus 2 5