Nestkasten project

In de wintermaanden heeft Sjoerd Atze de Jong van partij resthout een aantal nestkasten gemaakt. Deze 22 nestkasten zijn in het voorjaar opgehangen in de dorpen Kimswerd en Pingjum. Na de eerste controle ronde eind van de eerste leg bleken 19 van de 22 nestkasten bewoond te zijn. Wat natuurlijk een geweldig resultaat is! Woont u ook binnen de grenzen van onze vogelwacht en wilt u dat u nestkast ook meegeteld word? Neem dan contact op met onze nazorg coördinator Sjoerd Atze de Jong

Overzicht nestkasten:

Koolmees 11
Pimpelmees 6
Ringmus 2