Nestkasten

In de wintermaanden heeft Sjoerd Atze de Jong van een partij resthout een aantal nestkasten gemaakt. 22 nestkasten zijn in de dorpen Kimswerd en Pingjum opgehangen. Na de eerste controle tijdens de eerste leg bleken 19 van de 22 nestkasten bezit te zijn, wat een geweldig resultaat is natuurlijk! Wilt u nu ook u nestkasten mee laten tellen voor onze vogelwacht? Neem dan contact op met onze nazorg coördinator Sjoerd Atze de Jong 

Overzicht vogelsoorten       

Koolmees 11
Pimpelmees 6
Ringmus 2