Nieuwsbrief 2014

De nieuwsbrief 2014 is op de website geplaatst onder kopje nieuwsbrief. Er is weer veel goed nazorgwerk werk verricht binnen onze vogelwacht Harlingen-Kimswerd.  We wensen de lezers veel leesplezier. Nieuwsbrief Vogelwacht Harlingen 2014