Project help de wilde eend

De wilde eend lijkt op het eerste gezicht een vogelsoort die rondom nog volop aanwezig is. Toch heeft ook de wilde eend te kampen met problemen als voedselaanbod en predatie. Om de wilde eend te ondersteunen is Sjoerd Atze de Jong het project help de eend een handje begonnen. Tijdens de nazorg werkzaamheden kwamen wij in onze wacht veel gepredeerde eendennesten tegen. Onder het mom van “ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan” heeft hij afgelopen winter een 16 eendenkorven gevlochten. En deze staan nu verspreid in het buitengebied van onze vogelwacht. Met als doel de predatie van eieren te voorkomen. Waardoor hopelijk de eendenstand zal toenemen.