Start van de nazorg

Als de kievit dan ergens in maart in de lucht begint te wenden, keren en duikelen is het voor de echte liefhebbers opletten geblazen. Als een geregistreerde vrijwilliger het eerste kievitsei van de provincie of gemeente vindt, is dit een hele eer. 

Pas daarna gaan weidevogelbeschermers in hun eigen gebied aan de slag met het in kaart brengen van onder andere de 4 belangrijkste weidevogel soorten, de grutto, de kievit, de scholekster en de tureluur. Zij doen dit met de speciaal ontwikkelde registratie-app. Als een nest in het veld wordt gevonden, wordt deze direct met behulp van de smartphone in het systeem gezet. Daarna wordt in de gaten gehouden hoe de broedende vogel het doet. Heel belangrijk is een regelmatige afstemming tussen de vrijwilliger(nazorger) en de boer. Hoe en wanneer het land wordt bemest en gemaaid zijn bijvoorbeeld zaken die hierin worden overlegt. Naast de 4 genoemde soorten profiteren andere vogelsoorten ook van deze inzet. Klik op de link om te bekijken hoe beschermen van weidevogels in zijn werk gaat.

Bij ons in de wacht zijn inmiddels ook de eerste nesten gevonden. Hieronder al een paar mooie vondsten!

Sjoerd Atze de Jong