Nieuws


  

 

woensdag 16 november 2022

Laatste ontwikkelingen

Het bestuur van de vogelwacht heeft besloten om zelf een weidevogeldrone aan te schaffen om met name meer grutto-nesten sneller en beter te kunnen lokaliseren.  Dit vraagt een behoorlijke investering en het bestuur is bezig om partijen te vinden om … Lees verder »

woensdag 2 november 2022

Nazorgen kun je leren

Wil jij nu ook meer leren over weidevogel bescherming? Er is binnenkort een Basiscursus weidevogelbeschermer (nazorger) in Minnertsga.Weidevogels en Friezen horen bij elkaar. Het overgrote deel van de Europese grutto’s en kieviten broedt in Nederland, en het grootste deel daarvan … Lees verder »

vrijdag 5 augustus 2022

Kiekendief

De Bruine Kiekendief voorheen een bijzonder waarneming, dit is in onze vogelwacht al lang niet meer het geval. Naar jarenlang broedsuccessen is het aantal toegenomen tot 7 broedpaartjes. Zowel Frans Bauke de Vries als Sjoerd Atze de Jong hebben het … Lees verder »

zaterdag 30 juli 2022

Nestkasten

In de wintermaanden heeft Sjoerd Atze de Jong van een partij resthout een aantal nestkasten gemaakt. 22 nestkasten zijn in de dorpen Kimswerd en Pingjum opgehangen. Na de eerste controle tijdens de eerste leg bleken 19 van de 22 nestkasten … Lees verder »

zaterdag 9 juli 2022

Zwaan

De knobbelzwaan een prachtige vertoning in ons friese landschap. Deze vogel is zijn leven lang trouw aan zijn partner. Daarnaast is het ook nog de zwaarste vogel van Nederland een die je wel voorrang geeft als hij besluit de weg … Lees verder »