Nieuws


  

 

dinsdag 7 maart 2023

Algemene Ledenvergadering

Op 21 maart is onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Alweer voor de 59ste keer, dit betekend dat wij volgend jaar alweer 60 jaar bestaan. Wij kijken tijdens de vergadering terug op het jaar 2022 en natuurlijk vooruit op het seizoen 2023. … Lees verder »

woensdag 16 november 2022

Laatste ontwikkelingen

Het bestuur van de vogelwacht heeft besloten om zelf een weidevogeldrone aan te schaffen om met name meer grutto-nesten sneller en beter te kunnen lokaliseren.  Dit vraagt een behoorlijke investering en het bestuur is bezig om partijen te vinden om … Lees verder »

woensdag 2 november 2022

Nazorgen kun je leren

Wil jij nu ook meer leren over weidevogel bescherming? Er is binnenkort een Basiscursus weidevogelbeschermer (nazorger) in Minnertsga.Weidevogels en Friezen horen bij elkaar. Het overgrote deel van de Europese grutto’s en kieviten broedt in Nederland, en het grootste deel daarvan … Lees verder »

vrijdag 5 augustus 2022

Kiekendief

De Bruine Kiekendief voorheen een bijzonder waarneming, dit is in onze vogelwacht al lang niet meer het geval. Naar jarenlang broedsuccessen is het aantal toegenomen tot 7 broedpaartjes. Zowel Frans Bauke de Vries als Sjoerd Atze de Jong hebben het … Lees verder »

zaterdag 30 juli 2022

Nestkasten

In de wintermaanden heeft Sjoerd Atze de Jong van een partij resthout een aantal nestkasten gemaakt. 22 nestkasten zijn in de dorpen Kimswerd en Pingjum opgehangen. Na de eerste controle tijdens de eerste leg bleken 19 van de 22 nestkasten … Lees verder »